ul. Moniuszki 14, 65-409 Zielona Góra
tel. 604 93 22 47, e-mail: biuro@zryw.zgora.pl
NIP 929-11-02-051 REGON 970403907
Kredyt Bank oddział w Zielonej Górze
Nr konta 90 1500 1810 1218 1004 6618 0000
www.zryw.zgora.pl